? 论民事诉讼的证据及证明标?一)Q-证h证言及当事h陈述的证据效力_ȝ事故责Q_ȝU纷_捷律|?/title> <link href="/style/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/ask.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/ShowArticle_User.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/icon.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!--[if lt IE 8]><!--> <link rel="stylesheet" href="/style/ie7/ie7.css"> <!--<![endif]--> <SCRIPT src="/js/page.js" language="javascript"></SCRIPT> <link href="/css/Page.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta name="keywords" content=""> <meta name="description" content="论民事诉讼的证据及证明标?一)Q-证h证言及当事h陈述的证据效力_ȝ事故责Q_ȝU纷"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="header"> <div class="topbar"> <div class="list"> <div class="left"> <div class="siteswitch" id="siteswitch"> 正在加蝲Q请E?.. </div> </div> <div class="right"> <a href="/UserLogin.aspx">d</a> | <a href="/UserReg.aspx">免费注册</a> | <a href="/Lawyer_Reg.aspx">律师入驻</a> </div> </div> </div> <div class="top_banner"> <a target="_blank" title="捷律云站 律师建站 律师建网?律师营销"></a> </div> <div class="head1"> <div class="logo"><a href="http://www.gzsdsyzxh.com"><img src="/images/logo.png" alt="捷律|?律师在线免费法律咨询" border="0" /></a></div> <div class="slogan"><img src="/images/slogan.jpg" alt="快捷扑־师,׃捷律|? /></div> <div class="search"><div class="search_form"> <input type="text" class="keyword" /> <button type="submit" class=""></button> </div> <div class="send_ask"><input id="Button2" type="button" value="我要咨询律师" onclick="location.href='/ask/post.aspx';" class="button" /></div></div> </div> <div class="head2"> <div class="list"> <div class="topic"> <div class="hd"><a href="javascript:;">热点法律领域<i></i></a></div> <div class="bd"> <ul> <li> <a href="/flzs/hyjt/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-heart-broken"></i> </div> <div class="btn_label">婚姻家庭</div></a> </li> <li><a href="/flzs/xsbh/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-library"></i> </div> <div class="btn_label">刑事辩护</div></a></li> <li><a href="/flzs/jtsg/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-truck"></i> </div> <div class="btn_label">交通事?/div></a></li> <li><a href="/flzs/fcjf/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-office"></i> </div> <div class="btn_label">房U纷</div></a></li> <li><a href="/flzs/ldgs/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-accessibility"></i> </div> <div class="btn_label">力_工伤</div></a></li> <li><a href="/flzs/zqzw/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-coin-yen"></i> </div> <div class="btn_label">债权债务</div></a></li> <li><a href="/flzs/zscq/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-quill"></i> </div> <div class="btn_label">知识产权</div></a></li> <li><a href="/flzs/qyfw/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-display"></i> </div> <div class="btn_label">企业法务</div></a></li> <li><a href="/flzs/yljf/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-aid-kit"></i> </div> <div class="btn_label">ȝU纷</div></a></li> <li><a href="/flzs/shpc/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-bookmarks"></i> </div> <div class="btn_label">损害赔偿</div></a></li> <li><a href="/flzs/htjf/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-books"></i> </div> <div class="btn_label">合同U纷</div></a></li> <li><a href="/flzs/zdcq/"> <div class="btn_icon"> <i class="icon-earth"></i> </div> <div class="btn_label">征地拆迁</div></a></li> </ul> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/">首页</a></li> <li><a href="/ask/">法律咨询</a></li> <li><a href="/lawyer/">扑־?/a></li> <li><a href="/flzs/">法律知识</a></li> <li><a href="/anli/">案例大全</a></li> <li><a >律师建网?/a></li> </ul> </div> <div class="jielvyun"><a target="_blank" title="捷律云站:律师建网?律师营销"><img src="/Images/jielvyun.jpg" alt="捷律云站" style="border:0;" /></a></div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> window.onload = function () { getCitySite(); UserLogin_Topbar(); $(".topic").bind("mouseover", function () { $(".topic .bd").stop().slideDown(); $(".topic .hd i").addClass("on"); }); $(".topic").bind("mouseout", function () { $(".topic .bd").stop().slideUp(); $(".topic .hd i").removeClass("on"); }); }; </script> <div id="Main"> <form name="form1" method="post" action="./ShowArticle_User_Temp.aspx?ID=2787" id="form1"> <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwULLTIwODQyMzY1OTZkGAEFBmd2VGFncw9nZJDpK/21GJSO2K+LRovzDIvNx2aWLj3dpl9rSEDp5aYU" /> <input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="F106A342" /> <div id="Nav">您的当前位置: <a href="/">捷律|?/a> > <span id="lbNav"><a href="/flzs/yljf/">ȝU纷</a> > <a href="/flzs/yljf/ylsgzr/">ȝ事故责Q</a></span> > 正文</div> <div id="Left"> <div id="Title"> <h1><span id="lalTitle">论民事诉讼的证据及证明标?一)Q-证h证言及当事h陈述的证据效?/span></h1></div> <div id="Author"> <div class="intime"> <a target="_blank"><img src="/images/users/43/photo-40x40.jpg" class="photo" /> 刘大华律?/a>  发布旉:<span id="lbInDate">2020/7/3 19:33:59</span></div> <div class="source"><span id="lbSource"></span><span id="lbAuthor">作?刘大?/span>   阅读?<span id="Hits"></span></div> </div> <div id="Content"> <span id="lalContent"><p><span style="font-size: 16px;">     <span style="font-family: 宋体;">当今民事审判方式的改革,要求抛弃职权M而向当事Z义过渡,明显有向q法系靠拢的趋ѝ而我们广大的法官体Q因其历史Ş成的思维惯性,q不能顺畅地理解q种攚wQ难以抛弃根p固的职权M的思维模式。即审理者有意顺应新的审理模式,也囿于现行民诉法的限Ӟ不能从根本上q行有效的改革。本文将从民事诉讼的证据、证明标准的角度Q探讨现行民诉法以及在司法实践中存在的问题?/span><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 19px;">      </span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">一、证a及当事h陈述的证据效?/span></span></p><p><span style="font-family: 宋体; font-size: 16px;">在英法pdӞ有谚云“无证hx诉讼”,可见证h证言的地位的重要性。我国现行民诉法它列ؓ法定证据U类之一Q从理论上说Q似乎不再值得讨论Q而新q的司法解释Q更q一步规定,证h必须出庭作证Q其证言要经双方质证Q才可认定其证据效力。这些规定,以理Z是无懈可ȝQ也无需作进一步的讨论。然而,ZҎ国民众的素质的不信QQ现行司法实践中Q我们对证h证言的证据效力,是怎样来权衡取舍的呢?</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 19px;">    </span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">事实上,我们很少能理性地对待它,很多时候,审判者均会很主观地排斥它Q甚x需控辩双方的质询、认证,法官往往׃职权它们排除在有效证据之外。法官们g只相信书证的效力Q总认a的主观成份太多,虚假的盖然性太大,无法与书证相提ƈ论。往往在某些以证h证言Z要证据的案例中,会很随意C出“证据不”的判决?/span></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 19px;">    </span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">在刑事诉g却不同,证h证言往往能发挥重大的证据效力Q审判者很怀疑国民的素质Q当Ӟ刑法中对作伪证的惩罚力度也大Q此U信任,是徏立在刑法的威慑之上。这样一来,同一个证人在刑事诉讼中的证言可能被采信,而在民事诉讼中的证言却很可能不被采信。这是一个奇怪的现象Q某证明犯罪事实的发生,却很难证明民事事实的发生Q仅是因为其作伪证的代h不同Q审判者即惛_然地他在民事诉g的证a排除在可信证据之外?/span></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 19px;">    </span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">昄Q问题出在刑法关于伪证罪的规定上Q它伪证罪局限于“在刑事诉讼中”,而将民事、行政诉g的伪证行为排除在外,而这U排除确实是荒谬luQ因为所有的诉讼都是Z实现实体法的价|都是Zl护国家法律的尊严,在Q何诉g作伪证,都是蔑视法律Q危害了司法公正Q都应该受到严惩。而我们竟然放U|事诉g的伪证行为,l民事司法审判带来不的困难Q刑法中规定的“帮助毁灭、伪造证据罪”要求情节严重,因此Q该法条q不惩罚一般的伪证行ؓQ。当Ӟ管有这L法律上的原因存在Q却q不能免除我们在民事诉讼中轻视证a的责仅R因为在民诉法中Q证a仍是法定证据之一Q因此我们仍然应该审慎地对待Q因为ƈ没有哪一条法律规定要怀疑证人的可信Q对于证词的真实性,应通过双方的质证来认Q而绝不应由审理者凭主观臆断而肆意否认?/span></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 19px;">    </span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">上述轻视证h的现实,无需举例来论证,只要看看我们的庭审,再与q法系国家的庭审比较一下,再清楚不过了。那U通过对证人的_ֽ的盘诘,而确定案件真伪的场景Q在我国几乎是罕见的Q而我们的法官甚至也不必重视庭审,g只要多翻阅案P闭门冥思苦惻I可以确定事实之真伪。而在q冥思苦想中Q更多地是主观臆断,完全忘记了民事诉g的当事hM?/span></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 19px;">    </span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">如果说对证h证言的效力还只是轻视的话Q对当事Z已有利的陈述Q则几乎完全否认其证据资|也无需去L别该陈述的真实性。事实上Q很多民事纠UP当事人陈q是唯一的直接证据,而基于对主观性证据不信Q的基Q将q一c证据排除在有效证据之外Q给民事诉讼的证明带来的困难是可惌知的?/span></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 19px;">    </span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">CD典型案例之一“某q场户外h冲破肛门致hw损完偿一案”(以下U“水冲案”)q行剖析说明。某男青q甲在申奥成功之夜,在该q场参与大狂Ƣ,因h多,随h进入喷泉池Q喷泉管理者乙单位未经完全清退h中的思hQ突然开启喷泉。因无思想准备Q甲的肛门及直肠被高压水柱冲_形成重伤?/span></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 19px;">    </span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">在该案的审理q程中,原告某甲提供了他受伤后乘坐的士的司机的证aQ证明其在喷泉附q上了RQ其车上染有血q;另提供有首次接诊ȝ的证词及住院病历Q均证明某甲p时的原始陈述Q他很明地告诉ȝQ其受伤p被告管理的h水柱冲击所致。相反,被告某乙没有提供M证据。该案审理的焦点集中在原告诉U的事实是否成立上,l一、二审审理判冻I均认为原告的证据不Q指控的事实不能成立而驳回诉D求。在庭审q程中,辨方律师的主要理由就是原告方~Z直接证据Q间接证据尚未Ş成证据链Q控方律师对此也未力争,而法官采信了辨方律师的意见?/span></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 19px;">    </span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">昄Q在该案中,控、L、审三方均将当事人陈q排除在合法证据之外Q以至于均认案缺乏直接证据。殊不知Q某甲的陈述正是重要的和唯一的直接证据,与其它间接证据环环相扣,已Ş成完整的证据链?/span></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 19px;">    </span><span style="font-size: 19px; font-family: 宋体;">不要误解为所有当事h于已有利的陈q均是可以采信的Q因为利益之q求Q当事h有作出虚假陈述的动机,但我们绝不应该因U动机的存在׃加分析和辨别地彻底否认它的证据?/span></span></p><p><br/></p></span> <div class="pages"> </div> <div id="Declare"><strong>声明Q?/strong><br /> 本文由入L律网作者上传ƈ发布Q捷律网仅提供发布^台。文章仅代表作者个点,不代表本站立场。未l作者许可,不得转蝲?/div> <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more"></a><a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分n到QQI间"></a><a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?></a><a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?></a><a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网"></a><a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?></a></div> <script> window._bd_share_config = { "common": { "bdSnsKey": {}, "bdText": "", "bdMini": "2", "bdMiniList": false, "bdPic": "", "bdStyle": "0", "bdSize": "24" }, "share": {}, "image": { "viewList": ["qzone", "tsina", "tqq", "renren", "weixin"], "viewText": "分n刎ͼ", "viewSize": "16" }, "selectShare": { "bdContainerClass": null, "bdSelectMiniList": ["qzone", "tsina", "tqq", "renren", "weixin"]} }; with (document) 0[(getElementsByTagName('head')[0] || body).appendChild(createElement('script')).src = 'http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion=' + ~(-new Date() / 36e5)];</script> </div> <script type="text/javascript" language="javascript"> pagetitle(); </script> <span id="pagetitle"></span> <span id="Spanpl"></span> </div> <div id="Right"> <div id="block2" class="block"> <div class="hd"> 作者简?/div> <div class="bd"> </div> </div> <div id="block3" class="block"> <div class="hd"> 最新推?/div> <div class="bd"> <ul> <li><a href='/p/201911/12153700.shtml' target=_blank title='ȝ赔偿责Q如何认定' class="">ȝ赔偿责Q如何认定</a></span></li> <li><a href='/p/201911/12153548.shtml' target=_blank title='ȝ事故中“误诊误沠Z的责Q认定' class="">ȝ事故中“误诊误沠Z的责Q认定</a></span></li> <li><a href='/p/201911/12153432.shtml' target=_blank title='二乙等ȝ事故要负什么刑事责? class="">二乙等ȝ事故要负什么刑事责?/a></span></li> <li><a href='/p/201911/12112228.shtml' target=_blank title='ȝ事故致hM责Q是怎样? class="">ȝ事故致hM责Q是怎样?/a></span></li> <li><a href='/p/201911/12102839.shtml' target=_blank title='ȝ事故责QE度的规? class="">ȝ事故责QE度的规?/a></span></li> <li><a href='/p/201911/12102650.shtml' target=_blank title='ȝ事故责Q主要包括哪些情Ş' class="">ȝ事故责Q主要包括哪些情Ş</a></span></li> <li><a href='/p/201904/24104312.shtml' target=_blank title='ȝU纷行政处罚辖' class="">ȝU纷行政处罚辖</a></span></li> <li><a href='/p/201904/24104032.shtml' target=_blank title='ȝ事故行政处理E序的步? class="">ȝ事故行政处理E序的步?/a></span></li> </ul> </div> </div> <div id="block5" class="block fixed"> <div class="hd"> 热门点击</div> <div class="bd"> <ul> <li><img src="/images/num/1.png" /><a href='/p/201707/08191346.shtml' target=_blank title='不是ȝ事故医院也担? class="">不是ȝ事故医院也担?/a></span></li> <li><img src="/images/num/2.png" /><a href='/p/201904/24104312.shtml' target=_blank title='ȝU纷行政处罚辖' class="">ȝU纷行政处罚辖</a></span></li> <li><img src="/images/num/3.png" /><a href='/p/201711/15214120.shtml' target=_blank title='非医疗过qU常见的情Ş和原因有哪些Q? class="">非医疗过qU常见的情Ş和原因有哪些Q?/a></span></li> <li><img src="/images/num/4.png" /><a href='/p/201711/15215258.shtml' target=_blank title='ȝ责Q事故|应如何认定' class="">ȝ责Q事故|应如何认定</a></span></li> <li><img src="/images/num/5.png" /><a href='/p/201904/24103420.shtml' target=_blank title='Z么会有医疗差? class="">Z么会有医疗差?/a></span></li> <li><img src="/images/num/6.png" /><a href='/p/201911/12153548.shtml' target=_blank title='ȝ事故中“误诊误沠Z的责Q认定' class="">ȝ事故中“误诊误沠Z的责Q认定</a></span></li> <li><img src="/images/num/7.png" /><a href='/p/201903/11121417.shtml' target=_blank title='ȝ损害责Q和医疗事故责M样吗' class="">ȝ损害责Q和医疗事故责M样吗</a></span></li> <li><img src="/images/num/8.png" /><a href='/p/201904/24103538.shtml' target=_blank title='无过错责任赔偿制度的弊端' class="">无过错责任赔偿制度的弊端</a></span></li> </ul> </div> </div> </div> </form> </div> <div class="footer"> <div class="list"> <div id="foot_menu"> <div class="left"> <ul> <li><span class="f16b">公众会员指南</span><br /> <a href="/ask/post.aspx">免费咨询</a><br /> <a href="/lawyer/">快速找律师</a><br /> <a href="/flzs/">法律知识</a></li> <li> <span class="f16b">律师会员指南</span><br /> <a >律师微信程?/a><br /> <a >律师推广</a><br /> <a >律师建网?/a><br /> </li> <li> <span class="f16b">关于我们</span><br /> <a href="/about/aboutus.shtml">关于我们</a><br /> <a href="/about/contactus.shtml">联系我们</a><br /> <a href="/about/disclaimer.shtml">免责声明</a><br /> <a href="/about/message.shtml">留言反馈</a> </li> </ul> </div> <div class="right"> <div class="title">联系我们</div> <div class="list"> 联系电话: 15874956456<br /> QQQ?466711078<br /> 邮箱Qwebmaster@hn148.com </div> </div> </div> <div class="qrcode"><img src="/images/qrcode.jpg" width="150" height="150" /> <br />捷律|公众^? </div> </div> <div class="copyright"> Copyright © 2016 - 2020 长沙捷律|络U技有限公司Q?a href="http://www.gzsdsyzxh.com/">捷律|?/a>Q?All Rights Reserved<br />ICP备案~号Q?a target="_blank" rel="nofollow">湘ICP?6008841?2</a>  <a target="_blank" rel="nofollow" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/gongan.png" style="float:left;"/>湘公|安?43010502000938?/a>  l一C会信用代码: <a href="/About/Zhizhao.aspx" title="营业执照" target="_blank">91430105MA4L4FMF9M</a> </div> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function () { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?efbb102bc9e2f558c1c26a9999f2e5a2"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/common.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function (e) { getArticleHits(2787,43); t = $('.fixed').offset().top; fh = $('.fixed').height(); $(window).scroll(function (e) { s = $(document).scrollTop(); if (s > t - 10) { $('.fixed').css('position', 'fixed'); $('.fixed').css('top', '5px'); } else { $('.fixed').css('position', 'relative'); $('.fixed').css('top', '0px'); } }) $("#block2 .bd").Loadcontrols({ controlname: "/ascx/article_lawyerinfo.ascx", parameter: "43", success: function () { }, error: function (msg) { alert(msg) } }); }); </script> <a href="http://www.gzsdsyzxh.com/">AƬëƬƵ߿</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>